Blogs

Lichamelijke en geestelijke klachten ontstaan doordat je onderbewustzijn je wil beschermen. Je onderbewustzijn gebruikt je lichaam om jou te vertellen dat je niet op de luiste weg bent of dat je beter een andere keus kan maken.
We maken nogal eens verkeerde keuzes omdat we aardig gevonden willen worden. Dan kies je iets wat een ander voor jou heeft bepaald of wat jezelf een juiste keus lijkt omdat je er meer geld mee verdient of er meer werk in is.
Hieronder staan allerlei verschillende klachten uitgewerkt in blogs. Door deze blogs te lezen krijg je wellicht inzicht waarom jij een klacht hebt gekregen. Hopelijk kan je hierdoor weer goed in je vel komen zitten. Soms is er teveel om de klacht gelijk te verhelpen, neem dan gerust contact op voor een GRATIS inzichtsessie zodat je weer een blij en heerlijk leven krijgt.

ACHILLESPEES.
Waarom heb jij last van je achillespees?

Van binnen voel jij je helemaal leeg, Wie ben je nou eigenlijk? Je verliest je aandacht teveel in bijzaken en vergeet de hoofdzaken.
Ben je teveel op anderen gericht? Vergeet jij jezelf? Ben je te materialistisch ingesteld of teveel op presteren gericht?
Erken jij jezelf niet voldoende? Voel jij je niet gewaardeerd? Zie jij je eigen waarde niet?
Ben je het contact met je kern verloren? Luister je naar je hart? Leef je te oppervlakkig?

Wat kan je eraan veranderen?

Respecteer jezelf! Frustreer jezelf niet! Ga je gevoelens en mening uiten!
Wees zelfverzekerd! Leef vanuit jezelf! Luister naar je hart! Vraag niet steeds om zelfbevestiging, jij bent goed zoals je bent. Jij bent waardevol. Wees niet te streng voor jezelf. Vanuit een zelfverzekerde houding zal je kordate actie ondernemen en je creativiteit zal weer naar voren komen. Je zal versteld staan van wat er allemaal in jou zit!

AUTISME
Het onderbewustzijn wil jou als persoon beschermen, dit zijn onbewuste processen.

Ik schrijf dit blog om inzichten te geven en mogelijk handvatten om iets mee te doen.
Iedereen die je tegenkomt in je leven komt met een reden in je leven, we zijn elkaars spiegel. We leren van elkaar en van onze eigen niet altijd handige keuzes.
Autisme of autistisch gedrag ontstaat meestal door angst, de angst om onveilig te zijn of om niet kunnen voldoen aan de eisen van de maatschappij.
Vaak is er een trauma aan vooraf gegaan maar in veel gevallen is het niet duidelijk wat de aanleiding is geweest. Meestal ontstaat de autisme op jonge leeftijd doordat het jonge kind op dat moment nog niet voldoende begrip en/of besef heeft wat er is gebeurt en hoe hij ermee kan omgaan. Hij kruipt weg in zichzelf om te overleven. Om zich in zichzelf veilig te voelen en de boze buitenwereld buiten te sluiten.

Een autist gelooft te weinig in zichzelf, voelt zich niet erkend of waardevol. Hij is bang om gekwetst of buitengesloten te worden. Daarom bouwt hij een flinke muur om zich heen, uit pure zelfbescherming, hij trekt zich als het ware terug in zichzelf.
Innerlijk is hij kritisch en erg perfectionistisch. In gedachten is hij steeds bezig om zijn talenten te ontwikkelen maar door dit perfectionisme komt hij nergens. Hij blijft zichzelf afkraken. Durft niet voluit te leven.
Helaas zijn door het spiegelgedrag van mensen veel belemmerende overtuigingen overgenomen van anderen maar een autist zal volledig gaan geloven dat het zijn eigen overtuiging betreft.
Hij onderdrukt alles wat mooi, fijn of leuk is, hij wil zichzelf als het ware straffen, hij wil boeten.

Hoe zou het tij kunnen keren?

Besluit dat je mag leven, genieten. Je bent goed zoals je bent. Je hoeft jezelf niet meer wijs te maken wat jij jezelf al die tijd hebt wijs gemaakt. Besluit nu dat het veilig is om uit je schulp te kruipen, jij mag jezelf zijn, jij mag van jezelf houden, jezelf waarderen, jij mag gelukkig zijn. Je mag jezelf bevrijden, jij bent niet schuldig, Luister naar wat je hart zegt. Jij bent goed van binnen.
Laat nu al je negatieve gedachten los, zie al het moois om je heen. Jij mag je eigen keuzes maken, je hoeft de lat niet zo hoog te leggen voor jezelf. Jij bent zoals je bent, je hoeft geen hoge eisen aan jezelf te stellen. Geloof in jezelf, alleen jij kan jezelf gelukkig maken. Je bent het waard, kies voor jezelf!

ECZEEM
Allerlei lichamelijke klachten vertellen jou iets over emoties verwerken en hoe je in het leven staat.
Vooropgesteld wil ik graag hierbij aangeven dat je het niet expres doet, het gaat om onbewuste processen. Je kan door de inzichten wel hieraan werken.

Wat veroorzaakt je eczeem?

Je voelt je minderwaardig, je veroordeelt jezelf, je bestraft jezelf. Je ziet jezelf als een schuldig en minderwaardig persoon.
Je weigert om je eigen waardigheid te erkennen, je staat vooral stil bij al je tekortkomingen en gebreken. Je vindt jezelf lelijk.
Je bent ervan overtuigd dat je slecht bent en alleen maar als dienaar geschikt bent.
Je stelt je daarom steeds ondergeschikt op aan gezag buiten jezelf.
Dit leidt tot een innerlijk conflict. Je bent continu in conflict tegen je eigen ik.
Je gebruikt al je energie voor basisactiviteiten als sport, huishouding, administratie, hierin kan je zelfs een zware discipline aan jezelf opleggen.
Je gedachten blijven hier zweven, oppervlakkig. Je bent aan de andere kant continu in opstand tegen het zelf, vanuit het ik.
Je persoonlijkheid zit gevangen in een net, wil bevrijd worden.
Je voelt jezelf minderwaardig en hebt een laag zelfbeeld, je denkt dat je schoonheid en aanzien moet verdienen. Hiervoor leg jij jezelf allerlei disciplines op in de vorm van diëten of sporten, je straft jezelf.
Je vlucht van jezelf en aan de andere kant wil je dolgraag liefde en erkenning.

Wat kan je eraan doen?

Laat alle belemmerende overtuigingen hierover los.
Erken het lieftallige en onschuldige kind in jezelf, wees super lief voor jezelf.
Sta op, laat jezelf zien, je bent mooi, je bent uniek en prachtig zoals je bent. Aanvaard jezelf zoals je bent, je bent prima zoals je bent, ga kijken in mogelijkheden.
Blijf niet piekeren, doorbreek je innerlijke tweestrijd. Allemaal mooie energieën willen doorbreken. Stel je open voor je intuïtie en voor je verlangens en laat je niet langer leven.
Creëer je eigen droomleven. Ga vanaf nu luisteren naar je hart, naar wat jij wil.
Verwacht niet van anderen, geef jezelf nu alle kansen, ga eindelijk zelf je leven leiden.
Pas wanneer jij volledig voor jezelf hebt gekozen, van jezelf houdt en jezelf volledig respecteert zal je positieve mensen aantrekken. Geloof in jezelf! Ga leven en genieten! Je bent het meer dan waard!

FAALANGST
Onze maatschappij is erg prestatiegericht.
Dat begint al op de basisschool, als een kind op school een opdracht maakt worden de fouten met rood doorgestreept en deze worden benadrukt. Alles wat goed is gemaakt wordt niet genoemd, dat kent het kind per slot van rekening al. Bij alles wat je doet benoemt iedereen altijd alleen wat er fout gaat.

Hoe voorkom je faalangst?
In de omgang met kinderen is het belangrijk de nadruk te leggen op alles wat ze al goed kunnen of wat goed gaat. Dit geeft ze een goed gevoel van zelfvertrouwen. Dus niet hoeveel fouten heb je gemaakt maar welke antwoorden had je allemaal goed?
Benoem van tevoren niet dat iets spannend zal zijn, het kind gaat er dan meer onbevangen in en jouw angst wordt niet op hem geprojecteerd, benoem vooral het plezier dat je kind eraan zal beleven.

  1. Push je kind niet (onbewust) naar jouw wensen, laat hem zijn eigen keuzes maken, dat geeft veel minder druk en gaat daardoor al veel meer ontspannen.
  2. Zorg dat een kind geen opdrachten hoeft te doen die te hoog gegrepen zijn, laat het kind alles in zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau doen.
  3. Probeer in gesprekken met je kind positief te praten, als je kind gemakkelijk negatief is probeer zijn zinnen dan om te buigen. Ik kan het niet verander je in, je kan het nog niet maar je kan het oefenen of leren.

    Hoe kan je faalangst verminderen?

  1. Benadruk alles wat goed ging extra, wat minder goed ging wordt even niet genoemd of positief benoemd (dat gaat volgende keer wellicht beter).
  2. Push een kind niet om iets tegen zijn wil te doen.
  3. Neem de klachten van buikpijn e.d. serieus, vraag hoe het weg zou kunnen gaan. Als hij de onzekerheid en de spanning benoemd daar ook weer serieus op in gaan, niet doen alsof het niet echt is, het is er namelijk wel. Probeer samen een oplossing te vinden waardoor het minder spannend wordt.
  4. Prijs je kind de hemel in als hij iets durfde wat hij eerder niet durfde.
  5. Als je kind negatief praat, buig zijn zinnen dan om, zoals; Het lukt me niet wordt het lukt je nog niet, je kunt alles leren.

MIGRAINE
Als je regelmatig last hebt van migraine lees dan even mee.
Mogelijk herken je gedragingen uit deze blog en kan je hieraan gaan werken.
Je hebt de neiging om jezelf te veroordelen.
Je hebt weinig zelfwaardering.
Je stelt jezelf ondergeschikt aan anderen.
Je verdringt je eigen zachte en lieve gevoelens, je leeft niet vanuit je eigen spontane natuur.
Je probeert altijd aan ieders verwachting te voldoen, behalve aan je eigen.
Je bent afhankelijk van wat mensen van je vinden.
Je voert continu een innerlijke strijd, je gevoelswereld schreeuwt vrij te zijn terwijl jij je aard blijft onderdrukken.
Migraine vraagt om erbij stil te staan.
Je blijft teveel in het verleden hangen, je blijft piekeren hoe je het anders of beter kon doen.
Je leeft in gevangenschap, je durft niet op je eigen gevoelens, innerlijke kennis en intuïtie te vertrouwen.
Je miskent een belangrijk deel van jezelf, daarom zit de migraine ook vaak aan één kant van het hoofd.
Je hebt je deze tweede ‘nep natuur’ zo eigen gemaakt dat je niet meer weet welke gedragingen wel je eigen zijn.
Je bent volledig geïndoctrineerd door de regels en gewoontes uit je verleden.
Je voelt je een slachtoffer door alles wat je is overkomen.

Hoe kan je het veranderen?

Allereerst ga in jezelf geloven, ga inzien dat jij een waardevol persoon bent.
Laat je hersenen tot rust komen, zorg voor heel veel zelfliefde en zelfzorg.
Blijf zoveel mogelijk uit je hoofd, ga niet alles tot in den treure herkauwen en bedenken hoe het anders kon.
Ga je leven invullen zoals jij het wil, ga in harmonie leven met jezelf.
Luister naar je hart, doe waar jij blij van wordt.
Jij bent goed zoals je bent, je hoeft niet meer te pleasen.
Volg de signalen op je pad zodat je steeds de juiste keuze gaat maken. Blijf daarbij dicht bij jezelf en doe wat goed voelt voor jou.
Jij bent de enige persoon die zichzelf gelukkig kan maken, ga dat vanaf nu doen.
Neem je eigen verantwoordelijkheid hierin. Ga je innerlijke grootsheid erkennen. Wees lief en aardig voor jezelf.

HOOFDPIJN
Heb jij wel eens last van hoofdpijn?
Hoofdpijn staat voor angst, je vertrouwt onvoldoende op jezelf.
Je blijft staan door angst en onzekerheid.
Door je aarzelende houding voel je pijn, verdriet, kwaadheid.
Je houdt ontwikkeling tegen.
Je vindt jezelf niet goed genoeg.
Je past je steeds aan (please gedrag), je durft niet volledig jezelf te zijn.
Je voelt je vaak slachtoffer.
Je houdt je echter zelf klein. Iedereen mag iedereen keuzes maken in het leven, je kan verder gaan of stil blijven staan. Die keuze mag jezelf maken. Jij bent de enige persoon die zichzelf gelukkig kan maken.
Je hebt alles in je, je hebt het alleen diep weggestopt! Jij bent de belangrijkste persoon in je leven!
Ga nu voor jezelf kiezen! Kies waar jij blij van wordt!
Vertrouw op je eigen keuze, luister naar je hart! Jij mag gaan genieten van het leven. Doe dat!

ONDERRUG
De onderrug is de basis, het absolute gevoel van veiligheid, zelfstandigheid en zelfverzekerdheid.
Heb je last van je onderrug dan is je basisgevoel slecht, je vertrouwt niet op jezelf, je bent bang. Je zoekt je toevlucht tot anderen. Je klampt je vast aan je moeder, vrienden, materie of uiterlijkheden.
Geldzorgen, het verlies van een vriend, niet erkend worden in je werk, niet bewonderd worden om wie je bent of wat je doet.
Je verschuilt je, je durft niet te stralen. Je voelt je klein, onzeker, aanhankelijk, je miskent je waarde. Je blokkeert je creatieve energie door zelftwijfel.
Je maakt je zelfs kwaad om je gevoel van aanhankelijkheid en onzekerheid.
Je schiet in de verdediging omdat jij je bedreigd voelt. Je legt teveel macht bij de ander.

Wat kan je eraan doen?

Wees niet langer bang, twijfel niet aan jezelf en je eigen kunnen.
Weet dat je veilig bent, jij bent krachtig, je hebt alles in je.
Neem afscheid van het oude, wees trots op jezelf, bouw je mogelijkheden uit, laat je niet intimideren door anderen. Geloof in jezelf, jouw geluk en veiligheid zijn niet afhankelijk van anderen. Durf jezelf te zijn, zorg voor jezelf. Jij bent de belangrijkste persoon in jouw leven. Zet jezelf op nummer 1!

PIJNLIJKE NEK
Heb jij last van een pijnlijke nek?
Je onderbewuste (ob) deel waarschuwt jou via je lichaam.
Maar wat wil je ob je nu eigenlijk vertellen?
Er is een gevoel van tekortschieten. Het voelt alsof je vastzit. Vooral emotioneel.
Je durft niet de volle verantwoordelijkheid te nemen. Daar voel jij je te klein voor. Je vertrouwt niet op je eigen kunnen.
Je houdt onnodige spanningen vast en bent niet flexibel naar jezelf toe.
Je houdt eigenwijs vast aan je eigen standpunt. Voel jij je bedreigd? Wil je vasthouden aan zekerheid?
Niemand heeft zekerheid, een baan kan stoppen, een relatie kan verbroken worden.
Luister naar je hart.
Laat overtuigingen die je niet meer dienen los.
Maak je eigen keuzes, keuzes waar jij blij van wordt.
Kies voor jezelf, zet jezelf op nummer 1. Jij bent de enige persoon die zichzelf gelukkig kan maken.

POLS
Als je gezonde polsen hebt ben je in balans.
Je buigt vol liefde en zachtheid naar jezelf toe en naar anderen.
Je vervolgt soepel je levenspad in de richting die het beste bij jou past.
Er is een gezond evenwicht tussen de wensen van je omgeving en jouw eigen wensen. Je durft volledig jezelf te zijn.
Je staat open voor nieuwe inzichten en je laat alles wat je niet meer dient met gemak los.
Je bent zelfverzekerd, komt voor jezelf op, je bent wendbaar. Kracht en zachtheid vullen elkaar harmonisch aan.

Als je last krijgt van je pols dan ben je uit balans geraakt.
Je bent te plooibaar, te beweeglijk, te stijf of te weerspannig.
Je laat je teveel beïnvloeden door anderen.
Of andersom: je bent koppig, onbuigzaam, je zit halsstarrig vast in je ritme. Je laat geen ontspanning of blijdschap toe.
Je kan je moeilijk openstellen voor de mening van anderen of je waait juist met alle winden mee.
Kan je geen ‘ nee ‘ zeggen? Zie je overal problemen achter? Vind je het moeilijk om emotionele problemen te bekijken of te verwerken?
Heb je weerstand ontstaan uit angst?

PIJNLIJKE GEWRICHTEN
Wil jij graag de touwtjes in handen houden?
Ben je vasthoudend? Wil je graag andere mensen of situaties naar je hand zetten?
Je snijdt jezelf in de vingers, je snijdt jezelf af van je eigen vrijheid.
Je bent hard en genadeloos voor jezelf. je botst voortdurend, je bent trots en verzet je tegen alles en iedereen. Je zit vol verwijten en levert kritiek.
Je voelt je diep van binnen pijnlijk vastgesnoerd zitten, machteloos. Je gehoorzaamt liever een gezag buiten jezelf dan dat je luistert naar je eigen innerlijke meester. Je offert jezelf liever op.
Je bent enorm flexibel en waait met alle winden mee.
Je voelt je martelaar, schuldige, lastdrager van anderen, minderwaardig.
Je ontkent je eigen macht. Blijft jij je vastklemmen aan oude waarden in je leven?
Je gewrichten vertellen je of je buigzaam of weerbarstig en stram bent in de omgang.
Vecht jij steeds tegen je eigen natuur? Zet jij jezelf gevangen? Moet alles volgens jouw eigen opgelegde regels of de regels van de maatschappij?
Je durft niet recht door zee te gaan, je vertrouwt jezelf niet.
Daardoor blijf je naar anderen wijzen, hen bekritiseren, wantrouwen, je roddelt.

Stop met vechten en weerstand bieden tegen je eigen zachte mooie natuur!
Laat alle gevoelens soepel door je heen stromen, leer je ontspannen. wees niet zo streng voor jezelf. Jij bent de belangrijkste persoon in jouw leven. Geniet van jouw leven en probeer ontspannen en licht te leven.

SCHOUDERS
Hieronder staat beschreven wat de schouders doen en waar de klachten aan de schouders door ontstaan. Herken je dit bij jezelf?
De schouders staan voor het veilige gevoel in jezelf. Trots, geven, zelfmanifestatie, liefdevolle openheid naar jezelf en naar anderen.
Je bent qua gevoel en denken volledig in balans.
Je volgt met gemak jouw levenspad en je voelt je soepel en sterk.
Jij kan alles prima dragen. Je respecteert je eigen grenzen en die van anderen.
Heb je last van je schouders, dan voel je angst. Je voelt je niet veilig in jezelf. Je trekt je terug in jezelf, verdrietig en bang. Je voelt zware lasten, hier ga je gebukt onder.
Je laat je hoofd en je schouders hangen.
Je geloofd niet in je innerlijke kracht.
Emoties overspoelen je. De lasten worden te zwaar, je kan het niet dragen.
Je bent je basis kwijt, je voelt steeds meer angst, onzekerheid, spanningen nemen toe.
Je twijfelt aan je mogelijkheden of aan je eigen kunnen. Je onderschat jezelf.
Ga bij jezelf te rade. Welk verhaal heb jij jezelf verteld? Klopt dit verhaal of heb je dit zelf bedacht, een hersenspinsel?

SLIJMVLIEZEN
Het slijmvlies is een laag cellen die slijm produceert, meestal ter bescherming of om afvalstoffen te transporteren. Ze zitten op meerdere plekken in je lichaam, bijv. in de neus, mond, longen, darmen.
Als je goed in je vel zit en je slijmvlies ook helemaal oké is merk je dat jij je gevoelens vrij kan laten stromen. Je geniet van je leven, je bent vol vreugde. Je gaat soepel op weg naar je doelstellingen, zonder te aarzelen je hebt geen angst.
Je bent soepel voor jezelf en mag alles waar je blij van wordt.Je vertrouwd op jezelf, bent vol humor, je beschermd jezelf door niet over je grenzen heen te laten gaan.
Je krijgt last van je slijmvliezen als je te oppervlakkig leeft.
Je leeft je leven vol zinloze activiteiten, je voelt jezelf waardeloos. Je voelt je zonder liefde, verdrietig. Je perkt je leven in doordat jij je angstig laat maken door je eigen gedachten. Je weet niet hoe jij een zinvol leven kan leven, je zoekt het in materie, je zoekt het buiten jezelf.

 Hoe kan je ervoor zorgen dat je slijmvliezen weer gezond worden?
 
Wees eerlijk naar jezelf, ga alleen doen waar je blij van wordt. Jij bent de enige persoon die zichzelf gelukkig kan maken! Ontdek de ware jij, de diamant in jezelf. Laat je schild zakken en laat je ware zelf zien. Jij bent waardevol, jij hebt heel veel te bieden.
Geniet van het leven, ga niet op zoek buiten jezelf maar blijf bij jezelf. Wees dankbaar voor alles wat er al in je leven is. Heb jezelf lief, respecteer jezelf je bent het waard.