Faalangst

Veel kinderen hebben last van angsten. Vooral faalangst kan je leven totaal beheersen, helaas de negatieve kant op.

Vaak uit zich dat in buikpijn of niet naar school willen. Zelfs nachtmerries kunnen hierbij ontstaan.

Voor ouders is het vaak niet duidelijk waardoor de faalangst is ontstaan.
De meeste kinderen kunnen dat zelf ook niet benoemen.
Maar beiden zitten er wel mee, de ouders en het kind.

Faalangst ontstaat omdat je onderbewustzijn je beschermt. Dat klinkt vreemd, want wie wil dat nou, bang zijn of iets niet durven?

Iedereen heeft wel eens voor iets spannends gestaan in zijn leven en gedacht, ‘kan ik dat wel?’ Meestal ga je het dan gewoon doen, spannend of niet.

Het gebeurde ook vast wel eens dat je aan je ouders vroeg of je iets wel of niet zou kunnen.
De meeste ouders zeggen dan dat het je best zal lukken. Soms komen antwoorden van ouders er niet zo overtuigend uit en gaat het kind erover twijfelen. Als een kind dan niet zo stevig in zijn schoenen staat en de twijfel steeds sterker wordt durven ze iets niet meer te doen. Soms viel het resultaat van een toets bijvoorbeeld tegen en worden ze er daardoor bang voor.

Die tegenvallende resultaten worden opgeslagen in het onderbewustzijn. Het zaadje – dat je iets niet kan – is geplant.

Je onderbewustzijn beschermt je voor tegenslagen, zodanig dat je spannende dingen uit de weg gaat. Het onderbewuste zorgt ervoor dat je niet meer wordt teleurgesteld, vanaf nu doe je namelijk geen spannende dingen meer. Weliswaar heb je het jezelf aangepraat of mensen in je omgeving hebben dit gedaan. In ieder geval is het zo vast gaan zitten in je systeem dat je het niet kan veranderen.
Wat mensen in je omgeving ook zeggen, je durft het gewoonweg niet meer.

Dit gevoel is zo sterk, je kunt niet anders dan er in mee te gaan. Je krijgt zelfs lichamelijke klachten als je iets spannends gaat doen, zoals: buikpijn, nachtmerries, hoofdpijn, zweethanden, je trilt als een rietje en gaat stotteren.

Onze maatschappij is erg prestatiegericht.
Dat begint al op de basisschool, als een kind op school een opdracht maakt worden de fouten met rood doorgestreept en deze worden benadrukt. Alles wat goed is gemaakt wordt niet genoemd, dat kent het kind per slot van rekening al. Bij alles wat je doet benoemt iedereen altijd alleen wat er fout gaat.

Hoe voorkom je faalangst?

  1. In de omgang met kinderen is het belangrijk de nadruk te leggen op alles wat ze al goed kunnen of wat goed gaat. Dit geeft ze een goed gevoel van zelfvertrouwen. Dus niet hoeveel fouten heb je gemaakt maar welke antwoorden had je allemaal goed?
  2. Benoem van tevoren niet dat iets spannend zal zijn, het kind gaat er dan meer onbevangen in en jouw angst wordt niet op hem geprojecteerd, benoem vooral het plezier dat je kind eraan zal beleven.
  3. Push je kind niet (onbewust) naar jouw wensen, laat hem zijn eigen keuzes maken, dat geeft veel minder druk en gaat daardoor al veel meer ontspannen.
  4. Zorg dat een kind geen opdrachten hoeft te doen die te hoog gegrepen zijn, laat het kind alles in zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau doen.
  5. Probeer in gesprekken met je kind positief te praten, als je kind gemakkelijk negatief is probeer zijn zinnen dan om te buigen. Ik kan het niet verander je in, je kan het nog niet maar je kan het oefenen of leren.

 

Hoe kan je faalangst verminderen?

  1. Benadruk alles wat goed ging extra, wat minder goed ging wordt even niet genoemd of positief benoemd (dat gaat volgende keer wellicht beter).
  2. Push een kind niet om iets tegen zijn wil te doen.
  3. Neem de klachten van buikpijn e.d. serieus, vraag hoe het weg zou kunnen gaan. Als hij de onzekerheid en de spanning benoemd daar ook weer serieus op in gaan, niet doen alsof het niet echt is, het is er namelijk wel. Probeer samen een oplossing te vinden waardoor het minder spannend wordt.
  4. Prijs je kind de hemel in als hij iets durfde wat hij eerder niet durfde.
  5. Als je kind negatief praat, buig zijn zinnen dan om, zoals; Het lukt me niet wordt het lukt je nog niet, je kunt alles leren.

Soms zit de overtuiging van de faalangst zo vast dat er meer nodig is om je kind te helpen.
Daarom geef ik groepssessies voor faal-angstige kinderen.
Het gaat om kleine groepjes van maximaal 6 kinderen. De geschikte leeftijd is 7 jaar en ouder.
Deze sessies duren ongeveer 1 uur en zullen op de woensdagmiddag plaatsvinden. Vraag gerust naar de data (06-37175595).

Tijdens deze sessie leren kinderen technieken aan om met hun angst om te gaan maar allereerst wordt de heersende angst weggehaald d.m.v. hypnose. Verder wordt hun zelfvertrouwen vergroot.

Voor meer info kun je bellen met 06-37175595.
Mijn praktijk zit in Apeldoorn. Voor meer info kijk op www.hypnoseoplossingen.nl